فهرست بستن

photo_2017-08-11_19-41-43

پس از تعیین چند مکان پیشنهادی با فرماندار و شهردار و مسئولین مربوطه جلسات توجیهی و تشریحی برگزار شد و پس از اخذ مجوز کمیته فنی گردشگری طرح در استان طرح با جزئیات به کمیته سرمایه‌گذاری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی تهران ارسال گردید و توانستیم مجوز و موافقت تهران را نیز بدست آوریم با حمایت و کمک و مدیریت معاونت عمرانی استاندار جناب آقای مهندس مروتی توانستیم جلسه ای که با حضور دستگاه های اجرای منجمله امور اراضی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی و غیره تشکیل شد مجوز شورای عالی گردشگری استان را نیز کسب کنیم که پس از سه ماه منتظر ابلاغ از طریق فرماندار ی هستین که نهایت دو هفته پیش پس از تاخیر در پیگیری فرماندار ی معاونت استاندار فرمودند خودتان بیاید مجوز و دستور رو پیگیری کنید و بگیرید
در خصوص رایزنی جهت اخذ سرمایه گذار شرکت جلسات متعددی با سرمایه گذاران خارجی داشته و دا رد ولی صادقانه آن این است که هنوز این استان سیاست زده و به واقع به گل مانده هنوز به عمق و تاثیر بالای این پروژه پی نبرده یا اینکه اثر آن از قامت درک مدیریتی استان بلندتر است برای بهتر آشنا شدن دوستان با پروژه توضیحاتی را خدمتتان عرض میکنم شاید هر کدام از دوستان فراخور مسئولیت و روابط خویش در تسریع اجرای آن کمک بیشتری نماید

photo_2017-08-11_19-41-58

photo_2017-08-11_19-41-58