روش ارتباط و ثبت طرح و نظرات شما

با سلام اگر تنها نطر و دیدگاه دارید از طریق سایت مستقیم می توانید اقدام فرمایید

www.golestanma.ir

اگر به همراه نظرتان طرح و ایده ای  دارید که به صورت عکس یا مقاله و غیره می باشد لطفا به پست الکترونی زیر ایمیل بزنید تا در در اسرع وقت در سایت قرار گیرد.

۱۷۱۴۴a@gmail.com

مهدی اعطایی ( آنکس که در ذره ذره و جودش می پندارد در همگرایی نیروها و پتانسیل های استان نیروی است که نه تنها استان گلستان را به صورت شتابان توسعه خواهد داد بلکه حتی شاه کلید اقتصادی کشور خواهد نمود)

***گلستانم ، گلستان است اگر باهم بیاندیشیم برای ساختنش و عمل کنیم به آنچه با هم اندیشیدیم***

منطقه آزاد گلستان۱۷۱۴۴a@gmail.com