فهرست بستن

در آبان پارسال یعنی حدود ۹ ماه پیش پس از استقرا. یکساله در پارک علم و فن آوری گلستان و با کمک و همکاری دوستان عزیز مان در پارک علم و فن آوری جناب آقای دکتر حسام و دکتر ایدانی و سایر دوستان توانستیم موفق به اخذ مجوزشرکت دانش بنیان فرهیختگان توسعه اندیشه پایدار را به اختصار فرتاپ از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شویم و به دنبال در همایش شرکتها دانش محور به یکی از بالاتری امتیاز های هسته فن آور دست یابیم
لذا پس از آن با داشتن منابع معدنی و مواد اولیه و دانش فنی مورد نیاز پیگیری خودمان را برای بزرگترین و کلیدی ترین پروژه گردشگری سلامت در استان و کشور شروع کردیم . که در نگاه تیم تخصصی و صاحب نظران شاید تنها راه و موثرترین راه برای تحول در صنعت گردشگری سلامت ابتدا برای استان و در نهایت برای کشور میباشد.
نرخ بازده داخلی طرح در بدترین حالت و با محاسبه حداکثر ریسک ها توسط نرم افزار های تخصص توجیه فنی و مالی
۷۰ درصد و برگشت سرمایه کمتر از دوسال می باشد و پروژه در دوره سه ساله تکمیل شده که در این خصوص با مشورت اساتیدی بزرگی همچون دکتر ارفعی و مهندس شهابی و پاکار این پروژه در سه فاز احداث می گردد که هر فاز آن در پایان یکسال قابل افتتاح می باشد