فهرست بستن

با افتخار به همراه دکتر احمدی عزیز در خدمت تیم پر توان مجموعه سیاحتی و گردشگری سرای خان در بافت تاریخی گرگان در امام زاده نور بودیم
بزرگترین چیزی مه به چشم می آمد و مقاربت نحوه عملکرد این مجموعه کم‌نظیر تبدیل بزرگتربن تهدید بافت تاریخی به بزرگترین فرصت ناب گردشگری
در نگاهی گذرا به مخروبه های قدیم و تبدیل و مرمت زیبای ان مجموعه، حس شادی روح و روان، زنده بودن داشت، بوی کاه گل و پنجره ها قدیمی و طراحی کم نظیر، و از همه مهمتر اشتغال پایدار
از همه این دوستان بخصوص
دمتر یمینی عزیز،. مهندس نیک سیرت و مهندس خراسانی عزیز سپاسگزارم
بزودی در صورت نهایی شدن پرو تکل ها شاهد مشارکت نزدیک مجموعه فرتاپ با این بزرگواران و کاری بی تظیر در مل کشور در سطح نمونه و پایلوت برای شتاب گرفتن بسوی زنحیره گردشگری سلانت خواهیم
بود