فهرست بستن

photo_2017-08-11_19-36-42

در بالا یک جدول و یک نمودار توسط جناب آقای دکتر ندری یکی از برجسته ترین متخصصین دارو سازی و تیم پزشکی همراه ارائه شده است و همانطور از شروع نمودار ملاحظه میشود کانت چهار نوع میکروب و قارچ در نواحی خلیج بدست آمده که حاکی از آلودگی شدید این سواحل میباشد که نه تنها استان از لحاظ خشک شدن خلیج و سواحل دچار بحران خوا هد شد بلکه به سرعت این کانت میکروبی از یک میلیون رو به افزایش نیز خواهد گذاشت تیم ما توانسته با ترکیب فرتاپ در عرض کمتر از یک ماه این کانت را به شدت کاهش داده و اثر درمانی آن در جدول بالای آن آورده شده است در یک نمونه دیگه در ذیل اثرات درمانی آن حتی از بعضی نمونه های داروئی هم بیشتر بوده

photo_2017-08-11_19-36-28