فهرست بستن

با سلام
پس از ماه ها تلاش و پیگیری شرکت فرهیختگان توسعه اندیشه پایدار توانست با اقتد ار با تایید ۷داور متخصص دانشگاه علوم پزشکی با تخصص های داروسازی ٰ؛ سم شناسی ؛ انگل شناسی و پوست سند اختراع فرتاپ را اخذ نماید .
برای اولین بار در ایران این اختراع ثبت گردیدو برای اولین بار در دنیا با ترکیب مواد معدنی و مواد دریایی با ارزش و فرمولاسیون خاص که هم کاربرد آرایشی و هم کار برد درمانی دارد
ثبت گردید
سپاس

%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b9