فهرست بستن

فرهیختگان سایت

بی نظیر ترین مجموعه درمان بسیاری از بیماریهای داخلی و بیرونی بخصوص انواع بیماری های لا علاج دستگاه گوارش
از طریق ایجاد مجموعه ای به نام خلیج درمان که از ترکیب
— خاک طبی کاملا طبیعی و خالص و عاری از هر گونه آلودگی شیمیایی و انحصاری در استان گلستان(نمونه خاک طبی آلمانی Heilerde )
— نانو پودر هیدروکسید آپاتیت (تهیه شده در استان )
— لجن طبی (نمونه لجن فانگو در سواحل تاسکانی ایتالیا)
خلیج درمان

و منابع خارجی
خلیج درمان۲
مهدی اعطایی
شرکت فرهیختگان توسعه اندیشه نوین
ataei1356@gmail.com