تاریخ برگزاری مصاحبه مسئول فنی

با سلام
جلسه اول مصاحبه برای جذب و همکاری مسئول فنی با مدرک کارشناسی ارشد شیمی
ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۶/۱۰ در محل شرکت در اتاق مذاکره می باشد
گرگان – شهرک صنعتی آق قلا – پارک علم و فن آوری گلستان – اتاق ۱۰۵
تلفن ۰۱۷۳۴۵۳۳۹۹۲
مهدی اعطایی