یاد آوری متقاضیان محترم مسئول فنی

با سلام
روز مصاحبه به همراه داشتن کپی مدارک شناسایی و رزومه و سوابق پژوهشی الزامی است
با سپاس

تاریخ مصاحبه

ا سلام
جلسه اول مصاحبه برای جذب و همکاری مسئول فنی با مدرک کارشناسی ارشد شیمی
ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۶/۱۰ در محل شرکت در اتاق مذاکره می باشد
گرگان – شهرک صنعتی آق قلا – پارک علم و فن آوری گلستان – اتاق ۱۰۵
تلفن ۰۱۷۳۴۵۳۳۹۹۲
مهدی اعطایی

تاریخ برگزاری مصاحبه مسئول فنی

با سلام
جلسه اول مصاحبه برای جذب و همکاری مسئول فنی با مدرک کارشناسی ارشد شیمی
ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۵/۶/۱۰ در محل شرکت در اتاق مذاکره می باشد
گرگان – شهرک صنعتی آق قلا – پارک علم و فن آوری گلستان – اتاق ۱۰۵
تلفن ۰۱۷۳۴۵۳۳۹۹۲
مهدی اعطایی