طرح پیام بان

با سلام و ارادت

طرح استعدادیابی و پرورش،فکری، آموزشی و ورزشی کودکان و جوانان تحت پوشش  و معلول بهزیستی

با همکاری: اداره کل بهزیستی استان گلستان

                سازمان آموزش و پرورش استان گلستان

                اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان

                اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدازی استان گلستان

لطفا از لینک زیر دانلود کنید و مطالعه فرمایید

PAYAMBAN