طرح های جناب آقای خلیلی

دوستان شما هم یاری کنید

با تشکر از عضو عزیز در تهیه این طرح ها خواهشمند است از دوستان نظرات خودتان را در تکمیل آنها و در صورت همکاری در پیگیری این طرح ها اعلام فرمایید.

طرح هایی برای صدا و سیما

طرح هایی برای آبادانی بیشتر شهر گرگان و استان گلستان

لطفا در صورتی که شما نیز تمایل دارید طرح های خود را در مورد همگرایی و ارتقاء منابع استان با دوستانتان در انحمن به اشتراک بگذارید .

یا به ایمیل زیر ارسال فرمایید

۱۷۱۴۴a@gmail.com

یا در قسمت نظرات مستقیم بنویسید تا در اسرع وقت در سایت ثبت گردد.