بازدید علمی

بازدید علمی اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی و اعضای هلال احمر به منظور ارتقاء شناخت و آگاهی دانشجویان از وضعیت علمی و صنعتی کشور از پارک علم و فناوری گلستان و شرکت فرهیختگان توسعه اندیش پایدار (فرتاپ) در آذر ماه سال جاری صورت گرفت.

dsc_0114